Reklamačný poriadok

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

1. Záručná doba na tovar je minimálne 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

2. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

3. Reklamovaný tovar musí byť kompletný s originálnym príslušenstvom (napr. napájací adaptér, klávesnica, myška, monitor atď.) 

4. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdržania žiadosti o reklamáciu. Samozrejme pokúsime sa o vyriešenie reklamácia čo najskôr.

5. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou (úder blesku, prapätie v sieti a pod.)

6. Kupujúci uhradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu pokiaľ pri produkte je uvedený typ záruky Pickup&Return. 

7. Kupujúci môže podať reklamáciu písomne odoslaním reklamačného protokolu na adresu: trade technology s.r.o., 1.mája 541/26, 040 18 Košice - Krásna alebo elektronicky odoslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného tlačiva na adresu info(zavináč)ledgo.sk.

V Košiciach dňa 28.7.2014