Ochrana osobných údajov

Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov.
 
Účel registrácie
Registrovaný a prihlásený užívateľ má možnosť sledovať po zadaní prístupového mena a hesla on-line stav spracovania objednávky, prístup k minulým objednávkam. Registrácia nie je povinná ak si neprajete trvalo uložiť vaše údaje  pre uskutočnenie objednávky.
 
Registrované údaje
Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou prepravných spoločnosti, ktorým ich poskytujeme iba v rozsahu potrebnom pre doručenia tovaru. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Objednávku tovaru je možné v našom obchode realizovať aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uložené iba pri konkrétnej objednávke na čas nevyhnutný na spracovaním objednávky, evidenciu záruky a účtovnú evidenciu. Pri expedovaní tovaru vyžadujeme fakturačnú adresu a adresu doručenia (ak je odlišná od fakturačnej) v prípade vystavenia dokladu na firmu je potrebné zadať aj IČO a IČ DPH pre daňové účely. Zadávané údaje pri registrácií a objednávke vyžadujeme za účelom informovania o spracovaní a vybavení resp. doručení objednávky. Registrované kontaktné údaje budú uložené v zabezpečenej databáze so šifrovaným heslom úžívateľa za účelom jednoduchším a rýchlejším vytvorením ďalšej objednávky. V prípade zabudnutia hesla má užívateľ možnosť vygenerovať nové heslo ktoré bude možné zaslať iba na registrovanú mailovú adresu. 
 
Údaje pre on-line bankovú úhradu
Všetky integrované on-line platby v elektronickom bankovníctve sú realizované priamo na stránke banky kupujúceho, ktorá poskytne predávajúcemu iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby na základe variabilného symbolu (číslo objednávky). Predávajúci preto nemôže v žiadnom prípade získat prístupové a prihlasovacie údaje ani zostatok na účte klienta.
 
Zmena a zmazanie údajov
Zmeny v registrovaných údajoch alebo vymazanie užívateľa je možné vykonať na základe emailovej požiadavky zadanej na adresu eshop@ledgo.sk.